Kristenfolket – felles samling for kristne verdier


Siden 2009 har Kristenfolket vært engasjert i den politiske debatten i Norge, gjennom forskjellige initiativ. Vi er en grasrotorganisasjon som tror på et Norge bygget på kristendom og kristne verdier. Gjennom flere tiltak arbeider vi for å vise hvordan kristendommen har vært en velsignelse for landet, og hvorfor vi fortsatt må bygge på den arven.

Vi er mest kjent for velgerguiden vi utga i 2009 og Oslo Symposium i 2011 og 2013. Gjennom dette har vi vist at den kristne bevegelsen er offensiv og sterk når den samler seg om viktige felles verdier. Og vi har vist at det er mulig å samle oppslutning om viktige sannheter på bred basis.

Den kristne bevegelsen har et budskap å formidle som Norge trenger i samfunnsdebatten.
 
 
  Kristenfolket | Org.nr. 993 052 264 | Fjøsangerveien 28, 5054 Bergen | post@kristenfolket.no