Når alle gir litt, blir det mye til sammen.

Det koster å skape en varig forandring. Skal dette arbeidet lykkes,
må vi stå sammen på alle måter, også økonomisk.

Ved å støtte oss med penger, bidrar du til at Kristenfolket kan videreutvikle organisasjonen og drive et godt og langsiktig arbeid. Private bidrag er den aller viktigste inntektskilden i arbeidet for kristne verdier der du bor.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bli en fast giver til Kristenfolket.
Hvis du vil gi et enkeltbidrag, benytter du følgende kontonummer:

Bankkonto 3411 33 64914

 
 
  Kristenfolket | Org.nr. 993 052 264 | Fjøsangerveien 28, 5054 Bergen | post@kristenfolket.no